Nemzetközi fuvarozás: egyenlő munkáért, egyenlő bért! Vagy nem?

Fuvarozók tüntetése

Áprilisában adta ki a francia kormány a „Loi Macron” törvény végrehajtási rendeletét. Ennek értelmében 2016. július 1-jétől a – 9,67 EUR/óra összegnek megfelelő – minimálbért kell fizetni a nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás munkakörében alkalmazott külföldi gépkocsivezetőknek. Olaszország is hasonló intézkedést tervez.

 

A rendelet természetesen Franciaországba vagy Franciaországból fuvarozó magyarországi fuvarozókra, gépkocsivezetőkre is vonatkozik, amennyiben nem tranzitforgalmat bonyolítanak. A szabályozás a közúti árufuvarozók mellett, a személyszállító vállalkozások számára is kötelező érvényű, ha a munkavállalóik Franciaországban kiküldetés keretében dolgoznak, hasonlóan a Németországban már tavaly életbe lépetetett előírásaihoz.

A Loi Macron értelmében, a Franciaországba kiküldött gépjárművezetőt megilleti a francia minimálbér, ahogyan a helyi szabályok alkalmazandók a 96/71/EK irányelv egyéb rendelkezései vonatkozásában is:

  • maximális munkaidő és minimális pihenőidő;
  • minimális fizetett éves szabadság;
  • minimális bérszint túlóra díjakkal együtt, ez a pont nem vonatkozik a kiegészítő foglalkozási nyugdíjrendszerekre;
  • munkahelyi egészség, biztonság és higiénia;
  • férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód és más megkülönböztetést tiltó rendelkezések.

A nemzetközi fuvarozóknak Franciaországba lépéskor, a gépjárművezető munkaszerződése mellett, ún. kiküldetési rendelvényt, vagyis egy 6 hónapig érvényes, francia nyelvű igazolást kell bemutatniuk. Különféle adatok megadása mellet, az euróban számolt bruttó órabért külön fel kell tüntetni, továbbá a sofőr szállás és étkezés költségeinek megtérítését igazolni (napidíj). A kötelezettségek sora ezzel még nem zárult, ugyanis a külföldi vállalkozásoknak, ki kell jelölnie egy helyi képviselőt, aki az ellenőrző szervekkel, hatóságokkal való kapcsolattartásért felel! A képviselő megbízatásának minimális időtartama 18 hónap.

Loi Macron intézkedéseivel kapcsolatban az MKFE (Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete) és az IRU (Nemzetközi Közúti Szállítók Egyesülete) már tavaly aggályát fejezte ki. Az IRU szerint is kérdéses, hogy a rendelet megfelel-e az Unió jogszabályi keretrendszerének, kiemelve a versenyképességi, adminisztratív és pénzügyi akadályok veszélyeit, az MKFE pedig azért lobbizik, hogy az irányelv egyértelműen zárja ki alkalmazási hatálya alól a közúti fuvarozást. Az alapkérdésekben egyébként az IRU – a tagállamokhoz hasonlóan-megosztott.
A francia intézkedés nem egyedi, ugyanis Németország már tavaly életbe léptette ennek elődjét. A német minimálbér törvény szerint -német rövidítés: MiLoG-, minden Németországban munkát végző számára a munkáltató köteles megfizetni a mindenkori német minimálbér összegét. A 8,5 eurós óránkénti minimálbér mindazokat érinti, akiknek ennél kevesebb jövedelmet biztosítana munkaadójuk. (A bruttó bért terhelő adók tekintetében egyébként a magyar jog az irányadó, így a magyar szja-t, járulékokat kell megfizetni a 8,5 eurós órabér után.)

Eredetileg a német szabály a nemzetközi fuvarozókra előzetes bejelentési kötelezettséget is kikötött, de nemcsak a loco vagy a kabotázs, hanem a tranzitfuvarokra is!

Ez a nagypolitika és a nemzetközi fuvarozás világában egyaránt kiverte a biztosítékot (különösen a lengyeleknek fájt) és számos nemzetközi fuvarozó, főleg csehek és lengyelek útlezárásokkal tiltakoztak a regula ellen.

Az EU is lépett, ugyanis kötelességszegési eljárást indított Németország ellen a tranzitforgalomra kiterjesztett minimálbér miatt. Az uniós bizottság az eljárás megindításakor megfogalmazott véleménye szerint a szabályozás aránytalan mértékben torzítja a szolgáltatáshoz és az áruk szabad mozgásához fűződő jogot.

Alig három héttel a bevezetés után, a német kormány részlegesen és egyelőre felfüggesztette rendeletének érvényességét, de csak a tranzitban közlekedő fuvarozókra. (Kezdetben egy néhány órát igénybe vevő tranzit fuvar esetén is, az addig tartó rövid időre, a német bruttó minimálbért kellett volna fizetni a gépkocsivezetőnek. Képzeljük el, amint a magyar fuvarozó a határon számolgat, ceruzáját rágva…)

A szabályozás jövője egyelőre nyitott kérdés, a fuvarozói tüntetésekkel tarkított időkben még hosszú egyeztetésre lehet számítani.

Újabb csavar: Tisztességtelen Szociális Verseny Megfékezése

Nem ez az egyetlen vitatható, a nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás fuvarpiacát befolyásoló hatósági intézkedése a francia kormánynak.

A napokban az Európai Bizottság székházánál, Brüsszelben tartott demonstrációt számos európai uniós fuvarozócég – főleg lengyel, román, bolgár, cseh, baltikumi- részvétele mellett az MKFE, ugyanis egy francia törvénymódosítás miatt elpattant a húr.

A Tisztességtelen Szociális Verseny Megfékezéséről szóló törvény értelmében módosult a francia Közúti Közlekedési Törvény. Ennek megfelelően a módosítás szabályozza a nemzetközi fuvarozók, illetve a gépkocsivezetők 45 órás heti pihenőidejének eltöltésének körülményeit.

A legfőbb szabály szerint, a munkáltatóknak tisztességes szálláskörülményeket kell biztosítania a gépkocsivezető számára, kizárólag lakóépületekben szabad elszállásolni, tehát a vezetőfülke nem játszik…Az előírások részletesen szabályozzák, hogy „olyan épületben kialakított szállásokon, ahol egyéb gazdasági tevékenységet is folytatnak, nem töltheti a gépkocsivezető a 45 órás pihenőidejét. A munkavállalók elszállásolására szolgáló helyiség nem lehet személyenként 6 négyzetméternél és 15 köbméternél kisebb. A helyiség belmagassága nem lehet alacsonyabb 1,90 méternél” és így tovább.

Az előírások nem mai keletűek, de a betartásukat eddig nem igazán ellenőrizték a francia hatóságok, azonban tavasztól már bekeményítettek. Jelenleg 28 napra visszamenőlegesen is ellenőrzik a fuvarozókat, így érdemes minden vonatkozó számlát, dokumentumot megőrizniük, ha el akarják kerülni a kemény büntit, ami igen súlyos. Eszerint, ha a gépkocsivezető mégis a gépjárműben venné ki a 45 órás pihenőidejét, a fuvarozó vállalkozást 30000.- EUR befizetésére és a jármű vezetőjét 1 év szabadságvesztésre ítélhetik!

Bobál Dávid, az MKFE egyesület információs referense szerint a nemzetközi demonstráció célja, hogy a fuvarozói érdekképviseletek felhívják a figyelmet az Európai Unió több tagországában megjelenő protekcionista intézkedések veszélyeire, továbbá nem kívánatos az EU piacainak szétdarabolása és a szabad munkaerő-áramlás korlátozása.

A brüsszeli demonstrációt megelőzően, 11 uniós tagállam fuvarozói közös tiltakozó levelet juttattak el Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottsági elnöke, valamint Francois Hollande francia államfő részére. A levélben szót emeltek a német és francia minimálbér, továbbá a kiküldetési irányelv a fuvarozókat hátrányosan érintő módosítása ellen, azt hangsúlyozva, hogy az intézkedéscsomagok erősen korlátozzák az áruk unión belüli szabad áramlását.

A francia intézkedések miatt, „nagyjából 40 százalékos költségnövekedéssel lehet számolni, amely ellehetetleníti a fuvarozókat” – emelte ki az MKFE referens, majd hozzátette Németországgal szemben sikerült tavaly megindíttatni a kötelezettségszegési eljárást, az MKFE most ugyanezt szeretné elérni Franciaországgal szemben is.

Magyarország hivatalosan is panasszal élt az Európai Bizottságnál a német minimálbér-szabályozás miatt.

Komment:

A német és francia rendelkezések nyilvánvalóan protekcionista intézkedések, ráadásul álhumánusak. Konkrétabban az alacsonyabb bérezésű kelet-európai fuvarozókat próbálják le-vagy kiszorítani a fuvarpiacról. Ez valóban sérti a szabad versenyt, amelynek éppen Német- és Franciaország a felkent apostolai. Az unión belüli bérkülönbségek és az ebben való érdekeltségük miatt nyitnak gyárakat, üzemeket Kelet-Európában. Eszük ágában sincs a magyar, vagy román munkavállalóknak német vagy francia fizetést adni, nem fáj nekik a bolgár vagy ukrán éhbér sem, sőt ennek fenntartásáért a politikai-gazdasági nyomásgyakorlástól sem riadnak vissza. Szóval a szokásos kettős mércére bukkanunk ismét, amely biztosan nem egyengeti az EU jövőjét.

Ugyanakkor a fenti intézkedések az utak közkatonái, a gépkocsivezetők számára méltányosak, akik emberéletekért, vagyonokért felelnek mindennap, minden órában.

 

forrás: MKFE