Nemzetközi fuvarozás folyamán érdemes szállítmánybiztosítást kötni?

„ A fuvarozási bűncselekmények 2013-ban 8,2 milliárd euró – 2500 milliárd forint – veszteséget okoztak az Európai Unióban, ami több, mint a teljes magyarországi biztosítási piac éves díjbevételének háromszorosa…” (Ha helyesek az elképesztő számadatok, úgy ekkora összegből a világ legnagyobb hajójának titulált OASIS OF THE SEAS óceánjáróból közel 8 darabot lehetne építeni. KGy. )

szállímánybiztosításA MABISZ adatai alapján 2013-ban kb. 25 ezer szállítmánybiztosítást kötöttek, az ebből befolyó éves bevétel 4,4 milliárd forint körüli. Becslések szerint a magyar szállítmányok nyugat-európaihoz hasonló arányú biztosítottsága esetén az éves állománydíj megközelíthetné a 10 milliárd forintot.

„… problémákat vet fel az alulbiztosítottság is. Amellett, hogy a magyarországi szállítmányok jelentős része nem rendelkezik megfelelő szállítmánybiztosítással vagy azokra sem a megfelelő fedezetre kötnek biztosítást. A szállítók gyakran csak arra figyelnek, hogy valamiféle minimális biztosítási fedezettel rendelkezzenek”- fejtette ki Harkai Krisztián, a MABISZ Szállítmánybiztosítási Bizottságának elnöke. Hozzátette: „… óriási a verseny a fuvarozói piacon, így a biztosítási díj is olyan tétel, amely gyakran esik áldozatául a költségcsökkentésnek.”

Vagyis az örökös spórolásnak, amely sem a kereskedelemben, sem a hétköznapokban nem jelent mindig valódi megtakarítást. A mi tapasztalataink is alátámasztják a fentieket. Bár szállítmánybiztosítási díjtételeink évek óta nem emelkedtek, ügyfeleink jelentős része mégsem kér biztosítást fuvarmegbízásuk során. Nemzetközi gyűjtőfuvarozás alkalmával sem, noha ilyenkor az árusérülés kockázata fokozott. Közhely, hogy a fuvarozás veszélyes üzem. Ez különösen érvényes a hajózásra és a közúti árufuvarozásra. A híradásokban naponta láthatunk összetört kamionokat, roncsokat, úttestre szóródott rakományt. Komolyabb árukár bekövetkeztéhez azonban nincs szükség látványos balesetre, ütközésre vagy hajótörésre, de villámcsapásra, földrengésre sem. Elég egy kis odakoccintás pl. rakodás közben és a kis ütődés máris megtette a maga kellemetlen hatását. Főleg, ha erre csak később derül fény…

A megsérült árut javítani vagy pótolni kell, majd újra fuvarozni. Plusz költség és időveszteség. Az eladó késve szállít, elégedetlen vevőt szerezve magának, egyik bonyodalom tehát követi a másikat. Ám a bajok java akkor tetőzik igazán, amikor kiderül, hogy a károsultnak nincs biztosítása, a károkozó személye (ill. ideje, helyszíne, vétkessége) pedig vitatható, vagy a kártérítés behajtása bizonytalan. Mindezen valós veszélyek mégsem hajtják a hazai fuvaroztatók és árutulajdonosok zömét a biztosítók karjaiba. Ennyire nem tartják érdemesnek a kereskedők vagy gyártók szállítmánybiztosítást kötni? Vajon miért? Meglátásom szerint több oka lehet a kérdéses takarékoskodásnak: van, ami nem gazdasági jellegű. Néplélektani fejtegetésekbe, a „hazai fogyasztó” vásárlói attitűdjének, szemléletének elemzésébe kellene itt belemennünk, ami nem a mi asztalunk.

A szállítmánybiztosítások alacsony keresletének oka lehet még a biztosítókkal szembeni általános bizalomhiány. A bankok és pénzintézetek körül örvénylő „népharag” általánosnak mondható Magyarországon, de a biztosítók sem túl népszerűek. Erről árulkodnak fogyasztói panaszok ezrei, amelyek személyes köreinkben, médiában, internetes fórumokon is nyomon követhetőek. Tegyük hozzá, erről maguk a biztosító társaságok is tehetnek. Gyakori jelenség az ügyfél kárigényének vitatása, a felelősség áthárítása, az időhúzás, a kárkifizetések halogatása, a nem túlzottan fogyasztóbarát magatartás. Sokszor előfordul, de ez nem általános. A biztosítók a minél több üzletkötésben érdekeltek, márpedig ha nem fizetnek, akkor egyre kevesebb ügylet jön létre… a pénznek pedig forogni kell. A másik ok azon közkeletű félreértésen, tévedésben rejlik, hogy „a fuvarozónak úgy is van biztosítása”, tehát a fuvaroztatónak nem is kell hogy legyen. Nos, a hazai fuvarozók többsége valóban rendelkezik érvényes felelősség biztosítással. A nemzetközi közúti árufuvarozóké a CMR felelősségbiztosítás, a belföldieké pedig az ún. BÁF.

Azonban tévedés azt hinni, hogy a fuvarozók és szállítmányozók felelősségbiztosítása teljes védettséget ad a közlekedés és árufuvarozás veszélyei ellen!

A fuvarozók, szállítmányozók biztosításának lényeges eleme, hogy azok felelősségbiztosítások, amelyek a szerződött fél felróható vétkességén alapulnak. Ha fuvarozó nem vétkes az áruban bekövetkező kárért (pl. a feladó által szervezett rakodás, targoncázás során sérül az áru, vagy idegenhibás balesetben), akkor mentesül és a kár megtérítőjét máshol kell keresni. A mentesülésnek számtalan oka és lehetősége adott, mindaz, amit az élet csak produkálni tud. A legkézenfekvőbb a vis maior, elemi erő, elháríthatatlanság vagy idegen hiba. A felelősség egyébként is gyakorta vitatható, különösen, ha hosszadalmas disztribúciós láncon keresztül jut el az áru a végső rendeltetési helyére, vagyis kézen-közön.

Nemzetközi  fuvarozás folyamán érdemes szállítmánybiztosítást kötni: A szállítmánybiztosítás a felelősségbiztosítással szemben, ún. cargo biztosítás.

A biztosított dolog maga az áru. Egyfajta tárgyi biztosításról van szó, amely ügyletnek nem feltétele a fuvaros, rakodó, raktáros vétkessége vagy mentesülése. Elválik a személytől és annak felelősségétől. A biztosítás az árut kíséri, annak területi és időbeli hatályán belül, végig a disztribúciós láncon. Hasonló pl. a casco-hoz, ahol az autóban keletkező kár megtérítését vállalja a biztosító, függetlenül attól, hogy mi magunk, vagy más okozta-e a kárt. Természetesen a cargo biztosításnak is vannak feltételei, amelyeket a biztosítók általában több oldalon keresztül taglalnak. Például minden biztosításnál fennálló, általános érvényű kizárás a súlyos gondatlanság, szándékosság, háborús fenyegetés stb.

Összefoglalva: a magyar szállítmányozási piac áruforgalma alacsonyan van biztosítva, a tudatos tulajdonosi-vásárlói magatartás a biztosítottságra nem terjed ki, a piaci résztvevők túl nagy rizikót vállalnak. A kockázatot növeli, hogy kár esetén a felelősségbiztosításokra alapuló követelések gyakorta ingatagok. Elég egy nem kellő körültekintéssel aláírt okmány vagy fenntartás hiánya. Ugyanakkor a szállítmánybiztosítások díja csupán az áruérték néhány ezrelékét teszik ki, nem kötődik a fuvarozóhoz vagy raktároshoz, kevesebb a vitathatóság, egyszerűbb és gyorsabb az ügyintézés.

A biztosítók gyakorlatával kapcsolatban pedig kijelenthetjük, hogy a társaságok hozzáállásán is javítani kell, de egy jól-rosszul megkötött vagy alulértékelt szállítmánybiztosítás is jobb a semmilyennél!

Következő cikkünkben a szállítmánybiztosítások jellegét, típusait konkrétabban vizsgáljuk meg.

Végezetül néhány érdekes adat:

  • Az Allianz vállalati biztosításokkal foglalkozó részlege, az Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) jelentése szerint a pénzügyi veszteségek 70 százaléka 10 okra vezethető vissza. Ezek közül a tűzesetek, a repülőgép-katasztrófák és a hajótörések vezetik a listát, a többség nem természeti katasztrófákra vezethető vissza.
  • Elemzések alapján, 2013-ban a 20 legnagyobb káresemény – melyek között nem szerepelnek természeti katasztrófák – összértéke nagyjából 5,9 milliárd euró volt. A legjelentősebb károk mintegy 40%-át olaj- és gázipari események okozták, míg tűz- és/vagy robbanás okozott a 20 legnagyobb katasztrófa közül nyolcat, 2,9 milliárd értékben, amely az összkár nagyjából fele.
  • 2014-ben eddig az összes kár mintegy 80 százaléka légi katasztrófákból, vagy tüzekből származott az AGCS szerint.

Árajánlat kérés nemzetközi szállítmányozásra és biztosításra: stampedehu@gmail.com vagy látogasson el honlapunkra: www.stampede.hu